O NÁS

Architektonický atelier FABER PROJECT,s r.o. vznikl v roce 1997 vyčleněním projektového týmu ze společnosti TAUN, s. r. o., jejímž předmětem podnikání byla projektově – inženýrská a obchodní činnost. Pod jménem FABER PROJECT, s. r. o., tak působí sehraný tým pracovníků bývalé společnosti TAUN s. r. o., který se od roku 1993 podílel na mnoha úspěšných projektech zejména rekonstrukcí památkově chráněných objektů na území Pražské památkové rezervace, především pak Malé Strany. V rámci komplexní realizace staveb byla zajišťována výstavba a zprovoznění hraničních kamionových terminálů Folmava, Cínovec, Rumburk. Architektonický atelier se zabývá KOMPLEXNÍ PROJEKČNÍ ČINNOSTÍ pozemních staveb – tj. vyhotovení architektonické studie, grafického návrhu, projektové dokumentace všech stupňů, technická pomoc při vedení a vyhodnocení výběrového řízení pro vyhledání dodavatelů, autorský a technický dozor při realizaci.
FABER PROJECT s.r.o.
architektonický atelier
Hellichova 632/11b
Praha 1-Malá Strana
Tel.: (+420) 257 322 328
Fax.: (+420) 257 324 465