REFERENCE

2021

Stavební úpravy bytového domu č.p. 933, Opletalova 13, Praha 1-Nové Město
Architektonická studie hotel SLAVIA, Praha 10-Vršovice
Stavební úpravy výdejny čipových karet PSP ČR, Tomášská 13, Praha 1-Malá Strana
Rekonstrukce objektu č.p. 438, Všehrdova 13, Praha 1-Malá Strana
Architektonická studie infocentrum PSP ČR,
Malostranské náměstí č.p. 7, Praha 1-Malá Strana
Architektonická studie multifunkční plocha Modřany, Praha 12-Modřany
Rekonstrukce objektu PSP ČR, Thunovská 179/12, Praha 1-Malá Strana
Obnova kamerového systému CCTV PSP ČP, Praha 1-Malá Strana

2020

Novostavba bytového domu č.p. 2092, JIndřišská 28, Praha 1-Nové Město
Stavební úpravy polyfunkčního objektu EDEN-Jižní roh, Praha 10-Vršovice
Rekonstrukce vstupních prostor PSP ČR, Sněmovní 4, Praha 1-Malá Strana
Architektonická studie půdní byt Újezd 402/33, Praha 1-Malá Strana
Architektonická studie Autoservis Bílek, Papírenská 411/2a, Praha 6-Bubeneč

2019

Stavební úpravy objektu č.p. 242, Nerudova 29, Praha 1-Malá Strana
Umístění výtahu na dvorní fasádu objektu Růžová 972/1, Praha 1-Malá Strana
Stavební úpravy kavárny „Kafé KAPLE“, Na Zbořenci 275/10, Praha 2-Nové Město

2018

Stavební úpravy a změna užívání objektu č.p. 77, U Lužického semináře 3/77, Praha 1-Malá Strana
Stavební úpravy a sloučení dvou bytových jednotek, U Obecního dvora 799/7, Praha 1-Staré Město
Oprava fasád a výplní otvorů Braunova domu, Karlovo nám. 24 a Řeznická 2, Praha 1-Nové Město
Oprava dvorních pavlačí objektu č.p. 778, Václavské nám. 14, Praha 1-Nové Město

2017

Stavební úpravy objektu Karoliny Světlé č.p.301, Praha 1-Staré Město
Stavební úpravy objektu Úvoz čp.230/1, Praha 1-Malá Strana
Rekonstrukce bytové jednotky Modřany
Stavební úpravy nebytových prostor, Tržiště 265, Praha 1-Malá Strana
Stavební úpravy objektu Petrská 2051/5, Praha 1-Nové Město
Opravy fasád Poslanecké sněmovny ČR

2016

Stavební úpravy objektu Živnobanky, Na Příkopě 20, Praha 1-Nové Město – STUDIE
Stavební úpravy ojektu Karmelitská čp.299/24, Praha 1-Malá Strana
Oprava zdi Vojanových sadů, Praha 1-Malá Strana
Novostavba přestřešení dvora Parlamentu ČR, Malostranské nám. 7, Praha 1-Malá Strana

2015

Stavební úpravy apartmánů Karlova čp.149/21, Praha 1-Sraré Město
Stavební úpravy objektu Autoklubu ČR, Opletalova 29, Praha 1-Nové Město
Stavební úpravy bytové jednotky U Obecního dvora 7, Praha 1-Nové Město
Oprava dvora, Karmelitská 18, Praha 1-Malá Strana
Rekonstrukce ohradní zdi, Letenská čp.120/5,7, Praha 1-Malá Strana
Opravy fasád a dvorů škol, Praha 5

2014

Novostavba RD Průhonice, ul. Vřesová č.p. 390,391,392, kú Hole u Průhonic
Stavební úpravy objektu Letenská čp.120/5,7, Praha 1, katastrální území Malá Strana, na parcele číslo 131
Stavební úpravy objektu čp. 480, Maltézské nám. 8, Praha 1 – Malá Strana
Novostavba hotelu Křižíkova, Křižíkova č.p. 195, Praha 8- Karlín
Umístění objektu garáže u RD Hvozdnice, Praha-západ
Novostavba garáže, Na Vršku 10, Praha 5-Smíchov
Zklidnění dopravy v části ulice Michalská, Praha 1 – Staré Město

2013

Novostavba rodinného domu u obce Hvozdnice, Praha – Davle, okres Praha-západ č. parcel 285/6, 285/5 a 287/4
Kaple SV. ELIÁŠE – projekt obnovy , U Lužického semináře 17 – Vojanovy sady, na parcele č. 135, Praha 1-Malá Strana
Stavební úpravy domu č.p. 1760, Washingtonova 3, Praha 1-Nové Město
Stavební úpravy jednotky v objektu č.p.184 Thunovská ul.20, Praha 1-Malá Strana

2012

Stavební úpravy průchodu domem – Praha 1, Národní čp.118/16 – STUDIE, Praha 1 , katastrální území Malá Strana
Odstranění havarijního stavu a revitalizace opěrné zdi, U Sovových mlýnů na parcele číslo 780,Praha 1 – Malá Strana
Stavební úpravy rodinného domu Roztoky, rodinný dům č.p. 291, Roztoky, Tiché údolí č.p.291
Architektonická studie rodinný dům Černošice, Kutnohorská ul., parc. č. 2127 a 2126, Praha – západ
Architektonická studie polyfunkční dům JIndřišská, Jindřišská 28, č.p. 2092, Praha 1
Architektonická studie rodinný dům Míšeňská, Míšeňská 69, Praha 1

2011

Stavební úpravy v bytové jednotce č.2 v 2.NP, Praha 1, Elišky Krásnohorské čp.13/3, k.ú. Josefov, parcelní číslo 82
Stavba rodinného domu K Dubinám 203, Praha 4 – Hodkovičky 147 00
OPRAVA KOTELNY Č. 1 a strojovny ÚT, objekt Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR čp. 176, Sněmovní 4, Praha 1
Stavební úpravy půdního prostoru domu na bytovou jednotku č. 262/13, čp. 262, Malostranské nám. 9, Praha 1 – Malá Strana
Oprava fasád a oken, Praha 1 – Staré Město ,Masná 700/ 11, 13 kat. území Staré Město
Stavební úpravy restaurace Nostitz v objektu na č. parc. 305, Nosticova 634/2a, Praha 1 – Malá Strana , Nosticova 634/2a, Praha 1 – Malá Strana
Stavební úpravy objektů – Hospodářská usedlost Oblík, katastrální území Raná u Loun
Oprava uliční a dvorních fasád a výměna oken, Praha 1 – Nové Město Revoluční č.p.1247/ 26, kat. území Nové Město
Zabezpečení vjezdů a okolí objektu úřadu vlády České republiky, Nábř. Edvarda Beneše 128/4, Praha 1 – Malá Strana
Stavební úpravy v 1.NP objektu Úřadu vlády České republiky, č.p. 1494, Vladislavova 4, Praha 1
Stavební úpravy RD – Roztoky u Prahy, Kroupka č.p.135
Architektonická studie prodejní a návštěvnické centrum společnosti Rudolf Jelínek a.s., rekonstrukce dostavba domu U Lužického semináře č.p. 116, Praha 1

2010

Výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné služby hl. města Prahy – CENTRUM
Stavební úpravy bytu č. 19, Bílkova 13,15, Praha 1
Stavební úpravy bytůč.1, č.3, č.6 a č.14, č.p. 158, Opatovická 20, Praha 1
Praha 1, Široká čp.65/14, Josefov, na parcele 15/1 – OPRAVA FASÁDY, ZŘÍZENÍ VÝTAHU
Studie Bytový dům Na Hřebenkách čp. 2365 a U Plátenice čp. 2620, Praha 5

2009

Stavební úpravy – dům s pečovatelskou službou, Maltézské nám. čp.480, Praha 1
Stavební úpravy objektu – hotel čp 812/II, Václavské nám. 59, Washingtonova 1
Stavební úpravy objektu čp. 171, Sněmovní 13, Praha 1 – Malá Strana, Hotel -„ART PALACE Chamare“
Rekonstrukce a dostavba vodárenské věže na residenční sídlo, Praha 8-Libeň

 

 

 

2008

Půdní vestavba 3 bytových jednotek a oprava fasády, Kosárkovo nábřeží 127/1 Praha 1 – Malá Strana
Přestřešení části vnitřního dvoru – zřízení zimní zahrady čp. 176/4, Sněmovní ul., Praha 1 – Malá Strana
Rekonstrukce půdního prostoru Tyršova domu,ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ,ÚJEZD 450/40, PRAHA 1
Rekonstrukce objektu „ŠVEHLŮV MLÝN“
Přístavba, nástavba a stavební úpravy rodinného domu č.p.1885, Černošice

2007

Rekonstrukce a dostavba Bytového komplexu Císařský Mlýn, Praha 6
Stavební úprava prostor v 1.PP-2NP domu č.p. 16,Mostecká 16,Praha 1 – Malá Strana

2006

Rekonstrukce domu Všehrdova ul. 13, Praha 1-Malá Strana – penzion, restaurace
Areál SUN HOUSE – novostavba bytového domu včetně podzemních garáží, Praha 4
Rekonstrukce Richterovy vily a revitalizace Svatováclavské vinice, Staré zámecké schody, Praha 1 –Malá Strana
Architektonická studie novostavba rodinného domu, Bradlec

2005

Novostavba HOTELU OLYMPIA, Mariánské Lázně
Rekonstrukce půdního bytu Jánský Vršek, Praha 1 – Malá Strana
Stavební úpravy domu čp. 543 Hotel Kampa GARDEN, U Sovových mlýnů 9, Praha 1 – Malá Strana
Novostavba rodinného domu Kersko, Alej 19 , č.0555, k.ú.Hradišťko u Sadské,parc.č.1144 , 1145
Úvodní objemová studie Lázně Sedmihorky, Katastrální území Karlovice, Okres Semily

2004

Realizace a přestavba restaurace v objektu DAP Vojenské lázeňské a rekreační zařízení , Vítězné nám. 685, Praha 6
Rekonstrukce domu č.p. 211/14 „HOTEL SANTINI“, Nerudova ulice 14, Praha 1 – Malá Strana
Architektonická studie Rezidence Petrská 31, Praha 1

2003

Generální oprava a stavební úpravy objektu č.p. 303 „U Ježíška“, Břetislavova 2, Praha 1 č.parcelní 20, katastr.území Malá Strana

Rekonstrukce domu č.p. 250, Nerudova 13, Praha 1 – Malá Strana
Rekonstrukce objektu včetně podzemního Nerudova 249/15, Praha 1­Malá Strana – poslanecký ubytovací komplex
Rekonstrukce domu včetně podzemního parkingu „HOTEL ARIA“, Tržiště 368/9, Praha 1 – Malá Strana
Rekonstrukce a dostavba domu, Všehrdova čp. 437/15, Praha 1 – Malá Strana

2002

Rekonstrukce domů , Břetislavova čp. 309/14 a čp. 517/16, Praha 1 – Malá Strana„HOTEL CONSTANCE“
Novostavba Bytový dům ul. Pod cihelnou, Praha 6-Liboc
Rekonstrukce domu čp. 21/14, Tomášská ul., Praha 1-Malá Strana
Rekonstrukce bytového domu, Tržiště 519/22,Praha 1 – Malá Strana
Novostavba bytového domu Tržiště 22, parcela číslo 61/2, katastrální území Malá Strana, ulice Tržiště, Praha 1
Rekonstrukce vily Velké Popovice, Smetanova čp. 60

2001

Rekonstrukce domu 907/10 v Dušní ulici, Praha 1 – Staré město,
Rekonstrukce objektu HOTEL „ČERNÝ SLON“, Týnská ul.č.p.1, Praha 1

2000

Rekonstrukce domu „HOTEL LUNDBORG“, U lužického semináře 3, Praha 1­Malá Strana
Rekonstrukce domu Tržiště 21 „HOTEL ALCHYMIST“, Praha 1-Malá Strana
Rekonstrukce domu „U ZLATÉHO KOLA“, Nerudova č.p. 217/28, PRAHA 1 – Malá Strana

1999

Rekonstrukce domu, Lublaňská čp. 3/63, Praha 2
Rekonstrukce domu – MOS, Vladimírova čp. 64/18, Praha 4 – Nusle

1998

HOTEL „U ZLATÉ STUDNĚ“, U zlaté studny čp. 166, Praha 1 – Malá Strana
Rekonstrukce domu, Nerudova čp. 223/40, BAZAAR Praha 1 – Malá Strana
Rekonstrukce domu, Havelská čp. 521/8, Praha 1 – Staré Město
Rezidenční vila, Serekunda, Gambie

1997

Administrativně – obchodní a bytový dům, Šafaříkova čp. 201/17, Praha 2
Oprava uliční fasády, Rytířská 406/10, Praha 1

1996

Rekonstrukce domu, Mostecká čp. 47/16, Praha 1 – Malá Strana
Rekonstrukce domu Nerudova č.p. 171, Praha 1, Hradčany
Oprava a rekonstrukce domu Vlašská č.p. 353, ul. Vlašská č.p.353/14, Praha 1, Malá Strana
Rekonstrukce domu, Vlašská čp. 363/4, Praha 1 – Malá Strana
Rekonstrukce prostor pro společné stravování, Opletalova 1683/41, Praha 1

1995

Rekonstrukce domu, Vlašská 356/12, Praha 1 – Malá Strana
Rekonstrukce a přístavba domu, Vlašská čp. 591, Praha 1 – Malá Strana

1994

HOTEL SAX, Jánský vršek 3, Praha 1 – Malá Strana
Rekonstrukce domu, Břetislavova čp. 308/12, Praha 1 – Malá Strana
Rekonstrukce domu, Vlašská čp. 364/ 2, Praha 1 – Malá Strana
Obchodní zastoupení Elektro – Praga Hlinsko, a. s., Boltzmanngasse 17, Wien
Stavební úpravy a interiér velvyslanectví Venezuelské republiky, Jánský vršek 350/2, Praha 1 – Malá Strana
Rekonstrukce objektů areálu firmy 2 N, Modřanská čp. 621, Praha 4
Hotel Dvořák, Na Kampě 3/497, Praha 1 – Malá Strana
Oprava vily, Pod vinicí čp. 622, Praha 4 – Modřany
Obchodní a servisní středisko JUNGHEINRICH ČR, Praha – Průhonice, Průmyslová zóna
Rekonstrukce administrativní budovy BAU plus , s. r. o., Na Zlíchově 228, Praha 5
Rekonstrukce prostor pro společné stravování, Opletalova 1683/41, Praha 1
Oprava fasády Goetheho institutu, Masarykovo nábř. 224/32, Praha 1

FABER PROJECT s.r.o.
architektonický atelier
Hellichova 632/11b
Praha 1-Malá Strana
Tel.: (+420) 257 322 328
Fax.: (+420) 257 324 465