Bytový dům JINDŘIŠSKÁ

Novostavba bytového domu Jindřišská

Jindřišská č.p. 2092, Praha 1-Nové Město
Projekt SP: 2020
Investor: soukromý investor

Demolicí provizorní přízemní stavby se uvolnila jedna z posledních proluk v historickém centru Prahy a vznikla tak příležitost navrhnout novostavbu moderního designu avšak respektující historický kontext.

Výzvou bylo vytvořit plynulé propojení obou sousedních objektů – 4 podlažního nárožního domu z 19. století na straně jedné a dvoupatrové fary U sv. Jindřicha původně ze 14. století na straně druhé. Z toho vyplynul stupňovitý tvar navrhované stavby v maximální výšce nepřevyšující sousední nárožní dům. Materiálově počítá projekt s fasádami z režných cihel, částečně přestěrkovaných ve světlejším odstínu. Vizuálně tak vznikne objekt členěný na několik hmotově menších celků.  Díky hmotovému uskakování může většina bytů nabídnout propojení interiéru s exteriérem v podobě soukromých teras.

Dům není navržen jako čistě bytový – v přízemí se počítá s provozovnou obchodního charakteru s prosklenými výkladci do přilehlé Jindřišské ulice. Celé 2.NP je pak nabízeno jako prostor kanceláří. Ostatní patra mají funkci bytovou, počítá se max. s dvěma byty na patro s architektonickými detaily i vybavením ve vyšším standardu. V podzemní části je navržen parkovací zakladač pro 7+1 auto.

FABER PROJECT s.r.o. architektonický atelier
Hellichova 632/11b Praha 1-Malá Strana
Tel.: (+420) 257 322 328 Fax.: (+420) 257 324 465