Recepce PSPČR

Úpravy vstupních prostor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Sněmovní č.p. 176/4, Praha 1-Malá Strana
Projekt: 2020
Realizace: 2021
Investor: Parlament ČR

Realizace spočívala v úpravách vstupního vestibulu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Požadavkem investora bylo zjednodušení, zpřehlednění a zlepšení zabezpečení vstupu osob do budovy, jednak stálých zaměstnanců či poslanců tak i návštěv z řad veřejnosti.

Navržené řešení počítá s odděleným vstupem pro zaměstnance/poslance na straně jedné a kontrolovaným vstupem přes recepci a rentgen pro veřejnost na straně druhé. Společně s tím byly navrženy oddělené šatny, podatelna, recepce a pult pro ostrahu Policie ČR. Rekonstrukce byla řešena od stavebních úprav až po řešení detailů v interiéru. Nově byl prostor vymezen lehkými polopříčkami, byly instalovány bezpečnostní předstěny, vstupní turnikety. Byla osazena nová žulová dlažba, nové osvětlení a řemeslně zpracované interiérové prvky. Materiálově je kombinován výrazný dřevěný dekor s prosklenými plochami, doplněny o detaily v chromovém provedení. Původní mosazné doplňky – atypická světla a rámy v prosklené stěně ve střední části byly repasovány a osazeny zpět.

FABER PROJECT s.r.o.
architektonický atelier
Hellichova 632/11b
Praha 1-Malá Strana
Tel.: (+420) 257 322 328
Fax.: (+420) 257 324 465